Joe and Virginia Massey at the Retama Village “Young At Heart” mini photo sessions November 2023

Joe and Virginia Massey-_MAK7190-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7190-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7172

Joe and Virginia Massey-_MAK7172

Joe and Virginia Massey-_MAK7175

Joe and Virginia Massey-_MAK7175

Joe and Virginia Massey-_MAK7176

Joe and Virginia Massey-_MAK7176

Joe and Virginia Massey-_MAK7178-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7178-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7178

Joe and Virginia Massey-_MAK7178

Joe and Virginia Massey-_MAK7182

Joe and Virginia Massey-_MAK7182

Joe and Virginia Massey-_MAK7188

Joe and Virginia Massey-_MAK7188

Joe and Virginia Massey-_MAK7190

Joe and Virginia Massey-_MAK7190

Joe and Virginia Massey-_MAK7208

Joe and Virginia Massey-_MAK7208

Joe and Virginia Massey-_MAK7220

Joe and Virginia Massey-_MAK7220

Joe and Virginia Massey-_MAK7221-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7221-Edit

Joe and Virginia Massey-_MAK7221

Joe and Virginia Massey-_MAK7221